• Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Noclegownia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu dysponuje 50 miejscami. Ilość miejsc może być zwiększona w zależności od potrzeb.

 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Zapewnieniamy schronienie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku. Schronisko dysponuje 66 miejscami.

Plan zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym 01.10.2023 - 31.03.2024

PLAN

Gdzie osoby bezdomne mają szukać pomocy. Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno – zimowym w Toruniu 1 października 2023 - 31 marca 2024.

Pobierz plik PDF

ULOTKA

Gdzie osoby bezdomne mają szukać pomocy. Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno – zimowym w Toruniu 1 października 2023 - 31 marca 2024.

Pobierz plik PDFRODO

Zarządzenie nr 1/RODO/2022

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego zastępcy inspektora ochrony danych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu.

Pobierz plik PDF

Zarządzenie nr 1/RODO/2018

W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu.

Pobierz plik PDFZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2019Zapytanie ofertowe ZP 03/2019

Roboty budowlane

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 03/2019

Roboty budowlane

Oferta - PDF Kosztorysy - PDFZapytanie ofertowe ZP 02/2019

Przygotowanie obiadów świątecznych.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 02/2019

Przygotowanie obiadów świątecznych.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 01/2019

Świadczenie usług terapii uzależnień.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 01/2019

Świadczenie usług terapii uzależnień.

Pobierz plik PDFPodstawa prawna

A

Zgodność z ustawą o pomocy społecznej.
Podstawą prawną do opracowania i realizacji programów stanowi art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej określający, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.B

Zgodność ze "Strategią rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020".
Programu wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu oraz Program zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym oraz Program Trzeźwa przyszłość - program dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem” wpisują się w Strategię Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020 jako jeden z kierunków działania operacyjnego 2.5 "Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych"C

Zgodność z Wojewódzkim Programem Stymulowania Rozwoju Pomocy Społecznej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – "Perspektywa Środowiskowa i Instytucjonalna, z Misją dla działań na rzecz osób bezdomnych "Tworzenie warunków sprzyjających zapobieganiu i wychodzeniu z bezdomności poprzez kreowanie właściwej polityki społecznej w oparciu o istniejący potencjał wszystkich lokalnych partnerów."Programy

W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu w okresie od 01.01.2023 r. do 30.12.2023 r. realizowane były następujące programy:

 • "Programu wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu";
 • "Program zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym";
 • "Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Program "Trzeźwa przyszłość - dla osób bezdomnych uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem";
 • Program prac społecznie użytecznych w ramach porozumienia Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń;
 • Realizacja umowy z Sądem Rejonowym w Toruniu dotyczącą odpracowywania kary ograniczenia wolności w tut. placówce przez osoby bezdomne;
 • Realizacja w ramach partnerstwa programu RC Fundacją Konsultingu i Rehabilitacji w Toruniu W ramach projektu "Dla nas, z nami i o nas";
 • Tworzenie wraz z partnerami Toruńskiego Programu Wychodzenia z Bezdomności;

Załączniki

UCHWAŁA Nr 652/13

Uchwała Nr 652/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu.

Pobierz plik PDF


OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2013 r.

Pobierz plik PDF


STATUT

Statut Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. (Załącznik do uchwały Nr 652/13.)

Pobierz plik PDF


UCHWAŁA Nr 173/91

Uchwała Nr 173/91 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 1991 r. w sprawie utworzenia MSdBM.

Pobierz plik PDF