• Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Noclegownia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu dysponuje 50 miejscami. Ilość miejsc może być zwiększona w zależności od potrzeb.

 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Zapewnieniamy schronienie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku. Schronisko dysponuje 66 miejscami.

Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno-zimowym
01 października 2022 - 31 marca 2023 r.

PLAN

Gdzie osoby bezdomne mają szukać pomocy. Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno – zimowym w Toruniu 1 października 2022 - 31 marca 2023.

Pobierz plik PDF

ULOTKA

Gdzie osoby bezdomne mają szukać pomocy. Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno – zimowym w Toruniu 1 października 2022 - 31 marca 2023.

Pobierz plik PDF

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Rachunek zysków i strat

Pobierz plik PDFZestawienie zmian w Funduszu Jednostki

Pobierz plik PDF

Informacja dodatkowa

Pobierz plik PDFRODO

Zarządzenie nr 1/RODO/2022

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego zastępcy inspektora ochrony danych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu.

Pobierz plik PDF

Zarządzenie nr 1/RODO/2018

W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu.

Pobierz plik PDFZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2019Zapytanie ofertowe ZP 03/2019

Roboty budowlane

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 03/2019

Roboty budowlane

Oferta - PDF Kosztorysy - PDFZapytanie ofertowe ZP 02/2019

Przygotowanie obiadów świątecznych.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 02/2019

Przygotowanie obiadów świątecznych.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 01/2019

Świadczenie usług terapii uzależnień.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 01/2019

Świadczenie usług terapii uzależnień.

Pobierz plik PDFZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2018Zarządzenie nr ZP 8/2018

Dostawa kołder, ręczników, pościeli, materacy, prześcieradeł na rok 2019.

Pobierz plik PDF

Decyzja ZP 08/2018

Dostawa kołder, ręczników, pościeli, materacy, prześcieradeł na rok 2019.

Pobierz plik PDFZarządzenie nr ZP 7/2018

Sukcesywna dostawa środków czystości na rok 2019.

Pobierz plik PDF

Decyzja ZP 07/2018

Sukcesywna dostawa środków czystości na rok 2019.

Pobierz plik PDFZarządzenie nr ZP 6/2018

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

Pobierz plik PDF

Decyzja ZP 06/2018

Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 05/2018

Przygotowanie obiadów świątecznych dla pensjonariuszy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 05/2018

Przygotowanie obiadów świątecznych dla pensjonariuszy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 04/2018

Roboty budowlane dotyczące naprawy dachu, wymiany rynien i remontu elewacji budynku schroniska.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 04/2018

Roboty budowlane dotyczące naprawy dachu, wymiany rynien i remontu elewacji budynku schroniska.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 03/2018

Świadczenie usług terapii uzależnień - prowadzenie warsztatów

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 03/2018

Świadczenie usług terapii uzależnień - prowadzenie warsztatów

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 01/2018

Specjalistyczne poradnictwo terapeutyczne.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 01/2018

Specjalistyczne poradnictwo terapeutyczne.

Pobierz plik PDF

Podstawa prawna

A

Zgodność z ustawą o pomocy społecznej.
Podstawą prawną do opracowania i realizacji programów stanowi art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej określający, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.B

Zgodność ze "Strategią rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020".
Programu wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu oraz Program zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym oraz Program Trzeźwa przyszłość - program dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem” wpisują się w Strategię Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020 jako jeden z kierunków działania operacyjnego 2.5 "Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych"C

Zgodność z Wojewódzkim Programem Stymulowania Rozwoju Pomocy Społecznej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – "Perspektywa Środowiskowa i Instytucjonalna, z Misją dla działań na rzecz osób bezdomnych "Tworzenie warunków sprzyjających zapobieganiu i wychodzeniu z bezdomności poprzez kreowanie właściwej polityki społecznej w oparciu o istniejący potencjał wszystkich lokalnych partnerów."Programy

W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. realizowane były następujące programy:

 • "Programu wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu";
 • "Program zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno- zimowym";
 • "Trzeźwa przyszłość - program dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem";
 • Program prac społecznie użytecznych w ramach porozumienia Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń;
 • Ponadto zrealizowano inicjatywę lokalną podopiecznych i pracowników Schroniska pn. "Zieleń wokół nas";

  Realizacja umowy z Centrum Sprawiedliwości Naprawczej dotyczącą odpracowywania kary ograniczenia wolności w tut. placówce przez osoby bezdomne.
  Realizacja umowy z Toruńskim Towarzystwem Św. Brata Alberta w Toruniu dotyczącej wsparcia finansowego dla osób bezdomnych opuszczających placówkę lub osób i rodzin zagrożonych bezdomnością.

Załączniki

UCHWAŁA Nr 652/13

Uchwała Nr 652/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu.

Pobierz plik PDF


OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2013 r.

Pobierz plik PDF


STATUT

Statut Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. (Załącznik do uchwały Nr 652/13.)

Pobierz plik PDF


UCHWAŁA Nr 173/91

Uchwała Nr 173/91 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 1991 r. w sprawie utworzenia MSdBM.

Pobierz plik PDF

Ewidencja zawieranych umów cywilnoprawnych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w roku 2017

L.p. Numer umowy Kontrahent Wartość umowy Data zawarcia Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1 1/17/Zlec Marcinkowska Pelagia 14 235,00 01.01.2017 01.01.2017 31.12.2017 wydawanie obiadów
2 2/17/Zlec Nowakowski Marcin 1 500,00 02.01.2017 02.01.2017 18.01.2017 warsztaty z osobami wykluczonymi społecznie
3 3/17/Zlec Nowakowski Marcin 18 000,00 01.07.2017 01.07.2017 31.12.2017 wsparcie, doradztwo, monitorowanie funkcjonowania i nadzór nad Spółdzielnią Socjalną "Do Usług"
4 1/17/Dzieło Kłysik Maciej 876,00 06.10.2017 06.10.2017 10.10.2017 jednoroczny przegląd budynków MSBM

Ewidencja zawieranych umów cywilnoprawnych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w roku 2016

L.p. Numer umowy Kontrahent Wartość umowy Data zawarcia Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1 1/2016/Z Marcinkowska Pelagia 5 500,00 30.01.2016 30.01.2016 31.12.2016 wydawanie obiadów
2 1/2016/D Norkowski Tomasz 350,00 11.04.2016 11.04.2016 18.04.2016 sporządzenie dokumentacji powypadkowej
3 2/2016/D Kłysik Maciej 876,00 07.10.2016 07.10.2016 10.10.2016 przegląd budynku Schroniska i Noclegowni

Ewidencja zawieranych umów cywilnoprawnych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w roku 2015

L.p. Numer umowy Kontrahent Wartość umowy Data zawarcia Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1 B/1/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 20.12.2014 20.12.2014 30.01.2015 wydawanie obiadów
2 B/2/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 31.01.2015 31.01.2015 27.02.2015 wydawanie obiadów
3 B/3/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 28.02.2015 28.02.2015 31.03.2015 wydawanie obiadów
4 B/4/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.04.2015 01.04.2015 30.04.2015 wydawanie obiadów
5 B/5/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.05.2015 01.05.2015 29.05.2015 wydawanie obiadów
6 B/6/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 30.05.2015 30.05.2015 30.06.2015 wydawanie obiadów
7 B/7/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.07.2015 01.07.2015 31.07.2015 wydawanie obiadów
8 B/8/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.08.2015 01.08.2015 31.08.2015 wydawanie obiadów
9 B/9/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.09.2015 01.09.2015 30.09.2015 wydawanie obiadów
10 B/10/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.10.2015 01.10.2015 31.10.2015 wydawanie obiadów
11 B/11/15 Kłysik Maciej 876,00 30.10.2015 30.10.2015 02.11.2015 roczny przegląd budynku Schroniska
12 B/12/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.11.2015 01.11.2015 30.11.2015 wydawanie obiadów
13 B/13/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.12.2015 01.12.2015 21.12.2015 wydawanie obiadów
14 B/14/15 Marcinkowska Pelagia 500,00 22.12.2015 22.12.2015 29.01.2016 wydawanie obiadów