• Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Noclegownia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu dysponuje 50 miejscami. Ilość miejsc może być zwiększona w zależności od potrzeb.

 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Zapewnieniamy schronienie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku. Schronisko dysponuje 66 miejscami.

RODO

Zarządzenie nr 1/RODO/2018

W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu.

Pobierz plik PDFZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2018Zarządzenie nr ZP 8/2018

Dostawa kołder, ręczników, pościeli, materacy, prześcieradeł na rok 2019.

Pobierz plik PDF

Decyzja ZP 08/2018

Dostawa kołder, ręczników, pościeli, materacy, prześcieradeł na rok 2019.

Pobierz plik PDFZarządzenie nr ZP 7/2018

Sukcesywna dostawa środków czystości na rok 2019.

Pobierz plik PDF

Decyzja ZP 07/2018

Sukcesywna dostawa środków czystości na rok 2019.

Pobierz plik PDFZarządzenie nr ZP 6/2018

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.

Pobierz plik PDF

Decyzja ZP 06/2018

Decyzja w sprawie powołania komisji przetargowej.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 05/2018

Przygotowanie obiadów świątecznych dla pensjonariuszy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 05/2018

Przygotowanie obiadów świątecznych dla pensjonariuszy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 04/2018

Roboty budowlane dotyczące naprawy dachu, wymiany rynien i remontu elewacji budynku schroniska.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 04/2018

Roboty budowlane dotyczące naprawy dachu, wymiany rynien i remontu elewacji budynku schroniska.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 03/2018

Świadczenie usług terapii uzależnień - prowadzenie warsztatów

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 03/2018

Świadczenie usług terapii uzależnień - prowadzenie warsztatów

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 01/2018

Specjalistyczne poradnictwo terapeutyczne.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 01/2018

Specjalistyczne poradnictwo terapeutyczne.

Pobierz plik PDFZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2017

Plan postępowań o zamówienia publiczne

Plan postępowań o zamówienia publiczne w miejskim schronisku dla bezdomnych mężczyzn na 2017 r.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 08/2017

Dostawa kołder, ręczników, pościeli, materacy, prześcieradeł.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 08/2017

Dostawa kołder, ręczników, pościeli, materacy, prześcieradeł.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 07/2017

Sukcesywna dostawa środków czystości na rok 2018.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 07/2017

Sukcesywna dostawa środków czystości na rok 2018.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 06/2017

Całoroczna dostawa chleba dla pensjonariuszy MSBM w Toruniu.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 06/2017

Całoroczna dostawa chleba dla pensjonariuszy MSBM w Toruniu.

Pobierz plik PDFSpecyfikacja zamówienia na 2018 r.

Przygotowanie obiadów jednodaniowych dla pensjonariuszy MSBM w Toruniu w ilości 19.932 I danie (zupa z wkładką) oraz 3.894 II danie w stosunku rocznym - na 2018 rok.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na 2018 r.

Przygotowanie obiadów jednodaniowych dla pensjonariuszy MSBM w Toruniu w ilości 19.932 I danie (zupa z wkładką) oraz 3.894 II danie w stosunku rocznym - na 2018 rok.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 04/2017

Przygotowanie obiadów świątecznych dla pensjonariuszy MSBM.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 04/2017

Przygotowanie obiadów świątecznych dla pensjonariuszy MSBM.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 03/2017

Wybór lidera Spółdzielni Socjalnej Do Usług.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 03/2017

Wybór lidera Spółdzielni Socjalnej Do Usług.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 02/2017

Przygotowanie obiadów świątecznych.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 02/2017

Przygotowanie obiadów świątecznych.

Pobierz plik PDFZapytanie ofertowe ZP 01/2017

Świadczenie usług terapii uzależnień.

Pobierz plik PDF

Wybrana oferta na ZP 01/2017

Świadczenie usług terapii uzależnień.

Pobierz plik PDF

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2016

DECYZJA

Najkorzystniejsza oferta na zakup kołder, pościeli, prześcieradeł, ręczników, poduszek na 2017r.

Pobierz plik PDF

DECYZJA

Najkorzystniejsza oferta na zakup środków czystości na 2017r.

Pobierz plik PDF

DECYZJA

Najkorzystniejsza oferta na przygotowanie obiadów jednodaniowych dla pensjonariuszy.

Pobierz plik PDF

NOTATKA SŁUŻBOWA

Dotycząca udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczjącej 30 000 euro.

Pobierz plik PDF

SPECYFIKACJA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługę przygotowania obiadów jednodaniowych.

Pobierz plik PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2016

Prośba o złożenie oferty cenowej na sukcesywną dostawę środków czystości na 2017r.

Pobierz plik PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2016

Prośba o złożenie oferty cenowej na - kołder, ręczników, pościeli, materacy, prześcieradeł.

Pobierz plik PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2016

Prośba o złożenie oferty cenowej na sukcesywny zakup paliw płynnych na rok 2017.

Pobierz plik PDF

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2015

REJESTR UMÓW

O udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 EUR.

Pobierz plik PDF

OFERTY

Zbiorcze zestawienie ofert.

Pobierz plik PDF

Formularz oferty

Formularz oferty

Pobierz plik PDF

Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno-zimowym
01 października 2018 - 31 marca 2019 r.

PLAN POMOCY

Zgodność ze "Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020" jako jeden z kierunków działania operacyjnego 2.5 "Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych".

Pobierz plik PDF

ULOTKA

Gdzie osoby bezdomne mają szukać pomocy. Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno – zimowym w Toruniu 1 października 2018 - 31 marca 2019.

Pobierz plik PDF

Podstawa prawna

A

Zgodność z ustawą o pomocy społecznej.
Podstawą prawną do opracowania i realizacji programów stanowi art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej określający, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.B

Zgodność ze "Strategią rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020".
Programu wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu oraz Program zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym oraz Program Trzeźwa przyszłość - program dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem” wpisują się w Strategię Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014-2020 jako jeden z kierunków działania operacyjnego 2.5 "Wsparcie i aktywizacja osób bezdomnych"C

Zgodność z Wojewódzkim Programem Stymulowania Rozwoju Pomocy Społecznej w Województwie Kujawsko – Pomorskim – "Perspektywa Środowiskowa i Instytucjonalna, z Misją dla działań na rzecz osób bezdomnych "Tworzenie warunków sprzyjających zapobieganiu i wychodzeniu z bezdomności poprzez kreowanie właściwej polityki społecznej w oparciu o istniejący potencjał wszystkich lokalnych partnerów."Programy

W Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. realizowane były następujące programy:

 • "Programu wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu";
 • "Program zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno- zimowym";
 • "Trzeźwa przyszłość - program dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem";
 • Program prac społecznie użytecznych w ramach porozumienia Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń;
 • Ponadto zrealizowano inicjatywę lokalną podopiecznych i pracowników Schroniska pn. "Zieleń wokół nas";

  Realizacja umowy z Centrum Sprawiedliwości Naprawczej dotyczącą odpracowywania kary ograniczenia wolności w tut. placówce przez osoby bezdomne.
  Realizacja umowy z Toruńskim Towarzystwem Św. Brata Alberta w Toruniu dotyczącej wsparcia finansowego dla osób bezdomnych opuszczających placówkę lub osób i rodzin zagrożonych bezdomnością.

Załączniki

UCHWAŁA Nr 652/13

Uchwała Nr 652/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu.

Pobierz plik PDF


OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2013 r.

Pobierz plik PDF


STATUT

Statut Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. (Załącznik do uchwały Nr 652/13.)

Pobierz plik PDF


UCHWAŁA Nr 173/91

Uchwała Nr 173/91 Rady Miasta Torunia z dnia 26 września 1991 r. w sprawie utworzenia MSdBM.

Pobierz plik PDF

Ewidencja zawieranych umów cywilnoprawnych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w roku 2017

L.p. Numer umowy Kontrahent Wartość umowy Data zawarcia Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1 1/17/Zlec Marcinkowska Pelagia 14 235,00 01.01.2017 01.01.2017 31.12.2017 wydawanie obiadów
2 2/17/Zlec Nowakowski Marcin 1 500,00 02.01.2017 02.01.2017 18.01.2017 warsztaty z osobami wykluczonymi społecznie
3 3/17/Zlec Nowakowski Marcin 18 000,00 01.07.2017 01.07.2017 31.12.2017 wsparcie, doradztwo, monitorowanie funkcjonowania i nadzór nad Spółdzielnią Socjalną "Do Usług"
4 1/17/Dzieło Kłysik Maciej 876,00 06.10.2017 06.10.2017 10.10.2017 jednoroczny przegląd budynków MSBM

Ewidencja zawieranych umów cywilnoprawnych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w roku 2016

L.p. Numer umowy Kontrahent Wartość umowy Data zawarcia Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1 1/2016/Z Marcinkowska Pelagia 5 500,00 30.01.2016 30.01.2016 31.12.2016 wydawanie obiadów
2 1/2016/D Norkowski Tomasz 350,00 11.04.2016 11.04.2016 18.04.2016 sporządzenie dokumentacji powypadkowej
3 2/2016/D Kłysik Maciej 876,00 07.10.2016 07.10.2016 10.10.2016 przegląd budynku Schroniska i Noclegowni

Ewidencja zawieranych umów cywilnoprawnych w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w roku 2015

L.p. Numer umowy Kontrahent Wartość umowy Data zawarcia Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1 B/1/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 20.12.2014 20.12.2014 30.01.2015 wydawanie obiadów
2 B/2/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 31.01.2015 31.01.2015 27.02.2015 wydawanie obiadów
3 B/3/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 28.02.2015 28.02.2015 31.03.2015 wydawanie obiadów
4 B/4/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.04.2015 01.04.2015 30.04.2015 wydawanie obiadów
5 B/5/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.05.2015 01.05.2015 29.05.2015 wydawanie obiadów
6 B/6/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 30.05.2015 30.05.2015 30.06.2015 wydawanie obiadów
7 B/7/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.07.2015 01.07.2015 31.07.2015 wydawanie obiadów
8 B/8/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.08.2015 01.08.2015 31.08.2015 wydawanie obiadów
9 B/9/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.09.2015 01.09.2015 30.09.2015 wydawanie obiadów
10 B/10/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.10.2015 01.10.2015 31.10.2015 wydawanie obiadów
11 B/11/15 Kłysik Maciej 876,00 30.10.2015 30.10.2015 02.11.2015 roczny przegląd budynku Schroniska
12 B/12/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.11.2015 01.11.2015 30.11.2015 wydawanie obiadów
13 B/13/15 Marcinkowska Pelagia 450,00 01.12.2015 01.12.2015 21.12.2015 wydawanie obiadów
14 B/14/15 Marcinkowska Pelagia 500,00 22.12.2015 22.12.2015 29.01.2016 wydawanie obiadów