Murale

Murale wykonane w MSdBM.

Budowa schroniska

MSdBM w trakcie budowy.

Kursy zawodowe

Zajęcia prowadzone w MSdBM.

Schronisko

Bydynki MSdBM.

Budowa schroniska

MSdBM w trakcie budowy.

Kursy zawodowe

Zajęcia prowadzone w MSdBM.

Schronisko

Bydynki MSdBM.

Budowa schroniska

MSdBM w trakcie budowy.

Kursy zawodowe

Zajęcia prowadzone w MSdBM.

Schronisko

Pokoje w budynkach MSdBM.

Budowa schroniska

MSdBM w trakcie budowy.

Schronisko

Bydynki MSdBM.

Schronisko

Bydynki MSdBM.

Schronisko

Bydynki MSdBM.

Schronisko

Bydynki MSdBM.