• Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Noclegownia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu dysponuje 50 miejscami. Ilość miejsc może być zwiększona w zależności od potrzeb.

 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Zapewnieniamy schronienie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku. Schronisko dysponuje 66 miejscami.

Informacje na temat działalności schroniska

W skład Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu wchodzą: schronisko i noclegownia.


Do zadań schroniska należy:

 • Zapewnienie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku;
 • Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie;
 • Zapewnienie niezbędnego ubrania odpowiedniego do indywidualnych właściwości osoby oraz pory roku;
 • Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza;
 • Pomoc w terapii i leczeniu uzależnień;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury osobistej, zdrowotnej i zawodowej;
 • Pomocy finansowej i rzeczowej z MOPR za pośrednictwem tutejszej placówki;
 • Realizacja zadań w zakresie obronności państwa w czasie pokoju.

Zasady funkcjonowania schroniska:

 • Schronisko funkcjonuje przez cały rok i cała dobę;
 • Schronisko dysponuje 66 miejscami;
 • Schronisko funkcjonuje całą dobę;
 • Przyjęcie do Schroniska następuje na wniosek zainteresowanego;
 • Decyzję kierującą osobę bezdomną do Schroniska wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu po zaopiniowaniu przez Kierownika MSBM;
 • Dyrektor MOPR może odmówić na wniosek Kierownika MSBM przedłużenia pobytu w Schronisku podopiecznemu naruszającemu w sposób rażący postanowienia niniejszego regulaminu;
 • Zasady odpłatności za pobyt w Schronisku regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz § 2 Uchwały nr 121/07 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;
 • Schronisko nie zapewnia noclegu kobietom i rodzinom.


Do zadań noclegowni należy:

 • Zapewnienie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego;
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnej odzieży i obuwia niezbędnej do pory roku i właściwości fizycznych osobie tego pozbawionej;
 • Pomocy opiekuńczo- wychowawczej;
 • Pomocy w formie bonów obiadowych, pomocy finansowej i rzeczowej z MOPR;
 • Pomocy w terapii i leczeniu uzależnień;
 • Pomocy w rozwiązywaniu problemów natury osobistej, zdrowotnej, zawodowej.

Zasady funkcjonowania noclegowni:

 • Noclegownia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu dysponuje 50 miejscami. Ilość miejsc może być zwiększona w zależności od potrzeb;
 • Noclegownia funkcjonuje cały rok;
 • Prawo do korzystania z Noclegowni mają bezdomni mężczyźni którzy posiadają ostatni stały meldunek na terenie Gminy Toruń;
 • Zakwaterowanie w pokojach odbywa się od godziny 19.00. do 7.00.;
 • Całodzienny pobyt jest możliwy tylko w świetlicy i stołówce w noclegowni;
 • Przyjęcie do noclegowni następuje na wniosek zainteresowanego;
 • Dyrektor MOPR może odmówić na wniosek Kierownika MSBM kontynuowania pobytu w noclegowni podopiecznemu naruszającemu w sposób rażący postanowienia niniejszego regulaminu;
 • W budynku noclegowni funkcjonuje 8 miejsc dla sprawców przemocy domowej;
 • Noclegownia może objąć pomocą ofiary klęsk żywiołowych;
 • We wskazanym pomieszczeniu noclegowni działa Klub Integracji Społecznej MOPR (finansowany ze środków pozabudżetowych schroniska).

Lokalizacja

Dane kontaktowe

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84
87-100 Toruń

tel. 56 623-28-54
e-mail: msbm1@wp.pl