• Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Noclegownia w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu dysponuje 50 miejscami. Ilość miejsc może być zwiększona w zależności od potrzeb.

 • Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

  Zapewnieniamy schronienie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku. Schronisko dysponuje 66 miejscami.

W skład Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu wchodzą: schronisko i noclegownia.

Do zadań schroniska należy:

 • Zapewnienie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schronisku;
 • Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie;
 • Zapewnienie niezbędnego ubrania odpowiedniego do indywidualnych właściwości osoby oraz pory roku;
 • Praca socjalna i opiekuńczo- wychowawcza;
 • Pomoc w terapii i leczeniu uzależnień;
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury osobistej, zdrowotnej i zawodowej;
 • Pomocy finansowej i rzeczowej z MOPR za pośrednictwem tutejszej placówki;
 • Realizacja zadań w zakresie obronności państwa w czasie pokoju.

Do zadań noclegowni należy:

 • Zapewnienie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego;
 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnej odzieży i obuwia niezbędnej do pory roku i właściwości fizycznych osobie tego pozbawionej;
 • Pomocy opiekuńczo-wychowawczej;
 • Pomocy w formie bonów obiadowych, pomocy finansowej i rzeczowej z MOPR;
 • Pomocy w terapii i leczeniu uzależnień;
 • Pomocy w rozwiązywaniu problemów natury osobistej, zdrowotnej, zawodowej.
Dowiedz się więcej...

Galeria zdjęć

Schronisko

Jeden z budynków Miejskiego Schroniska w Toruniu.

Murale

Murale wykonane w ramach projektu "Niecodzienny Bezdomny".

Łazienka

Wyposażenie techniczne Miejskiego Schroniska w Toruniu.

Kuchnia

Zaplecze kuchenne w jednym z budynków schroniska.

Współpraca